Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Sáu, 17:06:05 - 21/06/2024
Các thông báo quan trọng từ Ban quản trị

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Topic] Cảnh cáo ban nick thành viên vi phạm

[Topic] Cảnh cáo ban nick thành viên vi phạm

#1 » Gửi bài gửi bởi nghiammo1992 » 01/11/2014 15:06 » @364349

Khi ban nick thành viên vi phạm yêu cầu Ban quản trị ghi rõ:
Thành viên vi phạm:
Thời gian thực hiện lệnh cấm:
Nguyên nhân bị cấm:

để tránh thành viên thắc mắc khi kiện cáo !
Sửa lần cuối: nghiammo1992 06/10/2023 23:43
Lý do: update
nghiammo1992 ✅
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸4141/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Truyền Thuyết⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Thiết bị:
Số điện thoại:
(Nokia C5-00)

Khóa tài khoản thành viên: 82.145.208.224

#2 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 07:12 » @365197

Thành viên vi phạm: 82.145.208.224
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: 14.163.14.171

#3 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 08:46 » @365202

Thành viên vi phạm: 14.163.14.171
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: 14.163.14.171

#4 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 10:12 » @365206

Thành viên vi phạm: 14.163.14.171
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Doramon97hd
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 200/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: 82.145.216.197

#5 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 12:04 » @365215

Thành viên vi phạm: 82.145.216.197
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Doramon97hd
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 200/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: 82.145.217.197

#6 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 13:09 » @365238

Thành viên vi phạm: 82.145.217.197
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: 82.145.218.106

#7 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 13:10 » @365239

Thành viên vi phạm: 82.145.218.106
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: 82.145.210.112

#8 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 13:10 » @365240

Thành viên vi phạm: 82.145.210.112
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: chanwadimat

#9 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 13:16 » @365241

Thành viên vi phạm: chanwadimat
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: Sắc Đỏ Thần Phong

#10 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/11/2014 13:23 » @365242

Thành viên vi phạm: Sắc Đỏ Thần Phong
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Merilo
Nguyên nhân bị cấm:
Cảnh báo: Đừng ấn vào "Hiện ra"
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng Bang hội: ⚡5/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???/4141🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 110/2.0)


Trang kế tiếp

Quay về Tin diễn đàn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất